Προσόντα ενοικιαστή


Ο ενοικιαστής για να προβεί στην ενοικίαση οχήματος θα
πρέπει να:


Έχει ελάχιστο όριο ηλικίας 23* ετών, με άδεια
οδήγησης η οποία να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν

Διαθέτει Ελληνική, Ευρωπαϊκή (για τις χώρες Ε.Ε.) ή Διεθνή (για τις χώρες που
δεν υπάγονται στην Ε.Ε.) άδεια οδήγησης.


Παραλαβή οχημάτων 1. Ο ενοικιαστής κατά την παραλαβή του οχήματος
  θα πρέπει να έχει μαζί του:

 2. Iσχύουσα νόμιμη άδεια οδήγησης.

 3. Το όχημα με όσα καύσιμα θα παραδίδεται με τα
  ίδια καύσιμα και θα πρέπει να επιστραφεί . Στην περίπτωση που ο ενοικιαστής το
  επιστρέψει με λιγότερα θα επιβαρύνεται για τα καταναλωθέντα καύσιμα* καθώς και
  με 10,00€ για ανεφοδιασμό.

 4. Με την παραλαβή του οχήματος θα δίνεται στον
  ενοικιαστή το Μισθωτήριο Συμβόλαιο ενοικίασης το οποίο θα πρέπει να ελέγξει
  και να υπογράψει. Το Μισθωτήριο Συμβόλαιο, θα παρουσιάζει όλες τις υπηρεσίες /
  ασφάλειες που παρέχονται καθώς και όποιες από τις επιπρόσθετες υπηρεσίες /
  ασφάλειες θελήσει ο ενοικιαστής, με τις αντίστοιχες χρεώσεις.

 5. Είναι πολύ σημαντικό στην παραλαβή ο
  ενοικιαστής να ελέγξει το όχημα και να αναφέρει οποιαδήποτε ζημιά υπάρχει ήδη
  σε αυτό ώστε να αποφευχθεί η χρέωση ζημιάς από προηγούμενη ενοικίαση.

 6. Ο ενοικιαστής θα κληθεί να υπογράψει στην
  παραλαβή και επιστροφή του οχήματος σχετικό αποδεικτικό έγγραφο για τυχόν
  υπάρχουσες ζημιές στο όχημα.


* Εξαρτάται από την ισχύουσα μέση τιμή καυσίμων.


Ασφάλειες


Τα οχήματα μας είναι ασφαλισμένα: 1. έναντι τρίτων (εξαιρουμένων του οδηγού) για
  θάνατο και σωματικές βλάβες έως 1.000.000,00€ ανά θύμα

 2. για υλικές ζημιές τρίτων (εξαιρουμένου του
  οχήματος μας) έως 1.000.000,00€

 3. για το όχημα μας από πυρκαγιά.

 4. Για κλοπη


*Η Ασφαλεια κλοπής η φωτιας δεν καλυπτει σε
περιπτωση αμέλειας του ενοικιαστή.


Προσωπική Ασφάλεια (P.A.I.)


Παρέχεται δωρεάν κάλυψη στον οδηγό για θάνατο,
μερικές ή ολικές σωματικές βλάβες, έως το ποσό των 15.000,00€.


Μερική Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (C.D.W.)*


Ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη
του για την νόμιμη συμμετοχή του σε κάθε ζημιά του οχήματος: 1. στο ποσό των 380,00€ καταβάλλοντας το ποσό
  των 1,00€ ανά ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες A

 2. στο ποσό των 550,00€ καταβάλλοντας το ποσό
  των 2,00€ ανά ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες B

 3. στο ποσό των 1.000,00€ καταβάλλοντας το ποσό
  των 3,00€ ανά ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες C-D


*υπό
την προϋπόθεση ότι η ζημιά δεν οφείλεται σε παράβαση του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (π.χ. παραβίαση ερυθρού σηματοδότη ή πινακίδα STOP,
παράνομο προσπέρασμα, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος κλπ)


Πλήρης Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (F.D.W.)


Αν ο ενοικιαστής επιθυμεί να απαλλαγεί από τα
παραπάνω ποσά των 380,00€, 550,00€ και 1.000,00€ αντίστοιχα, θα πρέπει να
καταβάλλει επιπρόσθετα ημερησίως το ποσό των 1. 1,00€ για τις κατηγορίες A ,

 2. το ποσό των 2,00€ για τις B

 3. και το ποσό των 3,00€ για τις κατηγορίες C-D


Σημ.: Οι παραπάνω ασφάλειες δεν καλύπτουν
ζημιές που έχουν προκληθεί από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής

Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), καθώς και ζημιές που έχουν προκληθεί στα ελαστικά, στους
καθρέπτες, στο κάτω μέρος του αμαξώματος καθώς και στο εσωτερικό του.


Ασφάλεια Κλοπής (Τ.P.)


Ο ενοικιαστής απαλλάσεται από την ευθύνη για
την κλοπή του αυτοκινήτου εφόσον δεχτεί τους σχετικούς όρους του συμβολαίου με
την υπογραφή του και καταβάλλει ημερησίως το ποσό των:Σημ.: Η κάλυψη της Ασφάλειας Κλοπής (Τ.Ρ.) δεν
ισχύει σε περίπτωση αμέλειας του οδηγού.


Παραλαβή / Επιστροφή 1. Δωρεάν σε οποιοδήποτε υποκατάστημα μας.

 2. Χρέωση μπορεί να υπάρξει μόνο στην περίπτωση
  που είναι διαφορετικό το σημείο παραλαβής – παράδοσης και η κράτηση θα είναι
  μικρότερη της εβδομάδος και θα γίνετε κατόπιν συμφωνίας όπως και η νυχτερινή
  χρέωση.


Πρόσθετες Χρεώσεις -
Ελάχιστος χρόνος ενοικίασης


Μία ημέρα. Με την λήξη 25ώρου ο
ενοικιαστής θα επιβαρύνεται με το κόστος μίας ακόμα ημέρας.


Φόρος Αεροδρομίων (A.S.C.)


Δεν υπάρχει


Επιπλέον Οδηγός (A.D.)


Δεν υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση για κάθε
επιπλέον οδηγό.


Έξοδα φακέλου ατυχήματος


Ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με 15,00€ σε
περίπτωση ατυχήματος υπαιτιότητάς του. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.


Έξοδα διαχείρισης παραβάσεων


Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για την πληρωμή
των προστίμων που μπορεί να προκύψουν από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. κατά την
διάρκεια της ενοικίασης του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν από
τον ενοικιαστή και χρειαστεί μεσολάβηση της εταιρείας μας για την πληρωμή τους,
θα υπάρξει επιβάρυνση 20,00€ πέραν του κόστους παράβασης (Έξοδα διαχείρισης
παραβάσεων).


Απώλεια ή καταστροφή κλειδιού


Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής κλειδιού
κατά την διάρκεια της ενοικίασης, τότε ο ενοικιαστής θα πρέπει να καταβάλλει το
ποσά των 100,00€ για ολες τις κατηγορίες οχημάτων


Τα αξεσουάρ διατίθονται μόνο μετά από κράτηση.

Ακυρώσεις


Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιας κράτησης, που
έχει πραγματοποιήσει ο ενοικιαστής μέσω της ιστοσελίδας, σε χρονικό διάστημα
μικρότερο των 21 ημερών από την προβλεπόμενη ημερομηνία ενοικίασης, η εταιρεία
μας. δικαιούται να ζητήσει από τον ενοικιαστή ή να παρακρατήσει από τυχόν
πληρωμή του την καταβολή ακυρωτικού τέλους αξίας 10,00€ ανά κράτηση. (Η καταβολή
ακυρωτικού τέλους ισχύει και για κρατήσεις με ημερομηνία παραλαβής αυτοκινήτου
μικρότερη των 21 ημερών). Οι ακυρώσεις πρέπει να αποστέλλονται με email στο
reserv@cars4rent.gr ή στο
φαξ 2843061178


Μη εμφανιση


Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δεν παραλάβει το
αυτοκίνητο τη συμφωνηθείσα ημέρα και ώρα χωρίς προηγούμενη έγγραφη ή τηλεφωνική
ειδοποίηση, η εταιρεία μας θα ακυρώνει την κράτηση μετά την πάροδο 3 ωρών. Η
εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον ενοικιαστή με μία ημέρα ενοικίασης
της ίδιας κατηγορίας αυτοκινήτου που αφορά η κράτηση.


Εσωτερικό αυτοκινήτου


Σε περίπτωση που το όχημα επιστραφεί με λεκέδες
που απαιτούν ειδικό καθαρισμό, (π.χ. τρίχωμα, άμμος κ.α. στα καθίσματα ή στο
πάτωμα, στο πορτ-μπαγκάζ κλπ), ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με το ποσό των 50,00€


Μεταφορά με πλοίο


Απαγορεύεται η φόρτωση αυτοκινήτων σε πλοίο
χωρίς την έγγραφη έγκριση / συγκατάθεση της εταιρίας. Σε περίπτωση μίας τέτοιας
ενοικίασης μεταξύ νησιών, ο ενοικιαστής οφείλει να επιστρέψει το όχημα στο
υποκατάστημα παραλαβής, διαφορετικά όλα τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον ίδιο.
Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης ή ατυχήματος, ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να
μεταφέρει το αυτοκίνητο σε ένα υποκατάστημα μας (εκτός νησιού) με δικά του
έξοδα.


Επέκταση ενοικίασης


Εάν ο ενοικιαστής επιθυμεί να κρατήσει το
ενοικιαζόμενο όχημα περισσότερο από την περίοδο που ήδη έχει συμφωνήσει, θα
πρέπει να επικοινωνήσει με το υποκατάστημα από όπου παρέλαβε το όχημα για να
σημειωθεί η παράταση της ενοικίασης στο Μισθωτήριο Συμβόλαιο.


Τρόποι πληρωμής


By Cash

By bank transfer

By Paypal


 


Φόρος


24%

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.


Οι τιμές και οι όροι ενοικίασης μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

Αρμόδια για οποιαδήποτε επίλυση διαφορών είναι τα ελληνικά δικαστήρια.